Đặt hàng theo yêu cầu

Trong quá trình quý khách hàng tìm kiếm sản phẩm, có thể có những sản phẩm tương tự như trên ssammpack.com hoặc các hãng khác nhau nhưng chưa phù hợp lắm với chức năng, kiểu dáng hoặc yêu cầu đặc biệt của quý khách, chúng tôi có thể sản xuất theo yêu cầu của quý khách.